نوشته‌ها

برنامه تصمیم گیر

تبلت بخرم یا موبایل یا جفتشان را بی خیال بشم لپ تاپ بخرم (حالا لپ تاپ بخرم یا کامپیوتر)؟ برای نهار قورمه سبزی درست کنم یا آبگوشت یا سبزی پلو یا حاضری بخوریم؟ برم ریاضی فیزیک، تجربی یا هنرستان؟ برم دانشگاه یا درس را ول کنم برم سر کار آزاد؟ همه ما در زندگی با […]