نوشته‌ها

انتخاب رشته برتر

همه ما در زندگی با انتخاب‌های گوناگونی رو به رو هستیم که از تصمیمات کوچک روزانه (انتخاب غذای نهار، انتخاب مکان بیرون رفتن با دوستان، …) تا تصمیمات بزرگ و مهم (انتخاب همسر، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شغل، …) را شامل می‌شود. انتخاب رشته دانشگاهی یکی از مهمترین انتخاب‌ها در زندگی ما است که روند […]

برنامه تصمیم گیر

تبلت بخرم یا موبایل یا جفتشان را بی خیال بشم لپ تاپ بخرم (حالا لپ تاپ بخرم یا کامپیوتر)؟ برای نهار قورمه سبزی درست کنم یا آبگوشت یا سبزی پلو یا حاضری بخوریم؟ برم ریاضی فیزیک، تجربی یا هنرستان؟ برم دانشگاه یا درس را ول کنم برم سر کار آزاد؟ همه ما در زندگی با […]