نوشته‌ها

لوگونیک

باشگاه‌های فوتبال فقط با نام اصلی خود شناخته نمی شوند، معمولاً تیم‌های معروف یک لقب دارند که هواداران و تیم با آن نام شناخته می شوند. در پس زمینه هر لقب داستانی نهفته است، معمولاً القاب از روی نام باشگاه، نام منطقه استادیوم، رنگ لوگو یا صنعت محلی آن ناحیه انتخاب می شوند. لوگونیک اولین […]